Wapen:

In rood een ster, vergezeld van drie leliën, alles van goud. Helm met rood-gouden wrong.  Helmteken: een goude lelie. Dekkleden: goud en rood. Als variatie komt voor een blauw veld, waarbij dan een blauw-gouden wrong en gouden en blauwe dekkleden.

Oorspronkelijke wapen:

De leliën zijn van een latere variant, waarschijnlijk ontstaan in Harlingen.

De kleur is azur, dus blauw, rood is ook waarschijnlijk  een latere verandering.

Amsterdam - Waag Nieuwmarkt 1812

Nederland's Patriciaat, ook wel het Blauwe Boekje genoemd, is de naam van een boekenreeks die jaarlijks wordt uitgegeven sinds 1910 en tracht genealogieën van patricische, niet-adellijke families vast te leggen. 

Het Blauwe boekje is vernoemd naar de sinds 1910 onveranderlijk blauw gebleven linnen kaft en wordt net als het Rode Boekje (Nederland's Adelsboek) uitgegeven door het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) te 's-Gravenhage.

Hierbij valt te denken aan families die tot op de huidige dag op de voorgrond treden met prominente bestuurders, wetenschappers, officieren en/of zakenlieden.

Van oudsher zijn ook een aantal niet-adellijke takken van Nederlandse adellijke families opgenomen.

Vermogend zijn is geen opnamecriterium.In de praktijk is het niet eenvoudig om als patricische familie te worden vermeld.

Zo is bijvoorbeeld de familie Heineken nog niet opgenomen, maar de 19e eeuwse fabrikantenfamilie Philips wel.

Jaarlijks worden een of twee nieuwe families toegelaten tot het Nederland's Patriciaat. De Publikatie-commissie van het CBG bepaalt welke families worden opgenomen.

Een familie moet zes opeenvolgende generaties maatschappelijk hebben gepresteerd. In officiële termen: "Er moet worden voldaan aan de eis dat de familie gedurende tenminste de laatste 150 jaar onafgebroken een vooraanstaande rol heeft gespeeld in de Nederlandse samenleving".

 

Johan Hora Adema

1798 - 1867